Туризъм

В близост до селото се намира пещерата Цаконска пещ, с дължина от около 600 метра. 


В село Горна Бешовица / на 8 км/ се намира една от най–старите църкви – „ Свети Димитър”. Тя е построена преди Освобождението и е обявена за архитектурен паметник на културата.


Крепостта "Калето" се намира до град Мездра. Разположена е върху висок скалист масив, надвесен над коритото на река Искър. Крепостта е охранявала достъпa към проходите на Стара планина. На север от нея се е простирало селище, върху чиито развалини сега е построен съвременният град Мездра. От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика.


Черепишкият манастир „Успение Богородично” е разположен на 22 км от селото. Той е един от най-забележителните християнски паметници в дефилето на река Искър. Разположен на самия бряг на реката, ограден от непристъпни величествени скали, манастирът в продължение на векове е играел ролята на средищен културен и духовен център в региона.

 

Има много на брой естествени извори. Условията са подходящи за отглеждане на лозя и животни.Паметник на Илия Монов. Hа него също са написани имената на борците против фашизва загинали в отечествената война.

 

Истинското богатство на селото са горите. Големите масиви от бял и черен бор са засадени с труда на местното население през 60-те години на миналия век. Естествени масиви има от дъб, липа, леска, люляк. Срещат се още бук, габър, клен, круша, ясен, дрян, бяла бреза, топола, глог и др. Липите (с 3-те си отродия), люляка и глогът, както и иглолистните насаждения насищат с особен аромат атмосферата през дълги периоди на годината.

Селото е далече от всякакви замърсители.