Културни забележителности

В близост до селото се намира пещерата Цаконска пещ, с дължина от около 600 метра. 

В село Горна Бешовица / на 8 км/ се намира една от най–старите църкви – „ Свети Димитър”. Тя е построена преди Освобождението и е обявена за архитектурен паметник на културата.

Крепостта "Калето" се намира до град Мездра. Разположена е върху висок скалист масив, надвесен над коритото на река Искър. Крепостта е охранявала достъпa към проходите на Стара планина. На север от нея се е простирало селище, върху чиито развалини сега е построен съвременният град Мездра. От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика.

Черепишкият манастир „Успение Богородично” е разположен на 22 км от селото. Той е един от най-забележителните християнски паметници в дефилето на река Искър. Разположен на самия бряг на реката, ограден от непристъпни величествени скали, манастирът в продължение на векове е играел ролята на средищен културен и духовен център в региона.

В селото има около 400 бр. кошари с пчелни семейства, което е и поминък на много от хора в селото. Отдалечеността на селото от промишлени райони, географското разположение, както и разнообразието от дървесни видове са предпоставка за наличието на различни видове диви животни / дива свиня, сърна пернати и др./. От хищниците се срещат , лисица, вълк, чакал и дива котка. Инфраструктурата е сравнително добре развита.

 

Невероятната природа, чистия въздух, сравнително добре развитата инфраструктура, но не и на последно място - отдалечеността от промишлени райони все повече напоследък привличат хора, живеещи и работещи в столицата и други населени места.С всяка изминала година броя на закупените къщи се увеличава , като до този момент са закупени 28 къщи.

Няма обявени сгради за архитектурни паметници. В селото има запазени къщи в стар стил, чийто покриви са от каменни плочи.
Обявени, за паметници на културата са останките от праисторическото селище, намиращо се в местността “Голямата пещера”. Това са 9-10 землянки и останки от гробище.

 

За местността “Куклата“, може да се каже, че е една красива местност от която се открива невероятна панорама на по - голяма част от Дунавската равнина и човек заслужава да я види.

Има много на брой естествени извори. Условията са подходящи за отглеждане на лозя и животни. Паметник на Илия Монов. Hа него също са написани имената на борците против фашизма загинали в отечествената война.